ผลิตภัณฑ์

 

        “ การพัฒนางานก่อสร้างถือว่าเป็นหัวใจหลัก มีความสำคัญลำดับต้นๆในการสร้างความเชื่อมั่น และการลงทุนของประเทศ สิ่งสำคัญของงานก่อสร้างคือวัสดุที่นำมาใช้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามกำหนด ถูกต้องตามหลักมาตรฐานทั่วไป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถือว่ามีความสำคัญส่วนหนึ่งของชุมชนที่นำความเจริญให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของงานถนนคือ คุณภาพของคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด การใช้งานที่ถูกกำหนดมา โดยวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนเหล็กเส้นคือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต หรือที่เรียกว่า ” ไวร์เมช ” ถือเป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กเส้นถึง 2 เท่า ทำให้ได้รับความนิยมในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและตลอดมา จนพัฒนาต่อยอดการใช้งานสำหรับงานชนิดอื่นๆ เช่นงานหล่อผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ”

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

เป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง (Cold Drawn Steel) นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยระบบความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Ressistance Welding) โดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา มีการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้คุณภาของตะแกรงเหล็กไวร์เมชเป็นไปตาม      ข้อกำหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 737-2531 ซึ่งมีคุณสมบัติของเหล็กดังนี้

1.แรงดึงประลัย (Tensile Strength) 6,230 Ksc / cm2

2.กำลังคลาก (Yield Strength) 5,500 Ksc / cm2

กรรมวิธีการผลิต WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงด้วยระบบความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistance Welding) โดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ทำให้จุดตัดของลวด

หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ทนแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

ลักษณะการใช้งาน

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมชสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ได้แก่ งานถนนคอนกรีตทุกชนิด, ลานจอดรถ, ลานตากข้าว, สนามบิน, พื้นอาคารโรงงานต่างๆ)

และงานทำฝ้าแขวน, ปูไมโครไฟเบอร์ ได้อีกด้วย

ข้อดีของ WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ประหยัด

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมชสามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กเส้นถึง 2 เท่า ทำให้น้ำหนักเบา สามารถลดขนาดงานโครงสร้าง ลดการสูญเสียจากการตัดต่อเหล็กเส้น ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 30%

สะดวก

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมชสามารถสั่งขนาดตามความต้องการได้ ทั้งความกว้าง ความยาว และระยะห่างช่องตะแกรง สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีทั้งชนิดแผงและชนิดม้วน สะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้าย

รวดเร็ว

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมชนำไปใช้งานได้ทันที ลดเวลาในการผูเหล็กลงได้ 90% และช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้ถึง 50% สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด

คุณภาพดี

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมชมีระยะห่างระหว่างเส้น (Spacing) และขนาดหน้าตัด (Cross Sectional Area) สม่ำเสมอไม่บิดงอเสียรูปง่าย จึงมีความแข็งแรงและกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตกว่าเหล็กเส้น

ลักษณะลวด มี 2 แบบ คือ

ลวดกลม
ลวดข้ออ้อย