เกี่ยวกับเราและบริการ

โรงงานผู้ผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คุณภาพมาตรฐาน มอก. ไวร์เมท วายเมท สำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต วายเมด สต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ วายเมช ราคาถูก ราคาส่งจากโรงงาน

AW-about-img


WMI GROUP เน้นความซื่อสัตย์ต่อลุกค้า ให้ความสำคัญ
กับคุณภาพของสินค้า และการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้น
การส่งมอบตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพสูง

ประวัติ

WMI GROUP เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช
ที่มีเครือข่ายการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย WMI GROUP
เปิดดำเนินงานที่ หจก.ไวร์เมช อินดัสทรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เป็นแห่งแรกในปี 2537 และมีการพัฒนาและขยายสาขา
อย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้

- ปี 2537 : หจก. ไวร์เมช อินดัสทรี
(เมื่อปี 2554 ได้แปรสภาพเป็น บริษัท ไวร์เมชอินดัสทรี จำกัด)
- ปี 2539 : บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จำกัด
- ปี 2540 : บริษัท ไวร์เมช ราชสีมา จำกัด
- ปี 2546 : บริษัท ไวร์เมช ขอนแก่น จำกัด
- ปี 2548 : บริษัท ไวร์เมช ชลบุรี จำกัด

นโยบาย

WMI GROUP เน้นความซื่อสัตย์ต่อลุกค้า ให้ความสำคัญกับ
คุณภาพของสินค้าและการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการส่งมอบ
ตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพสูง มีน้ำหนักเหล็กเต็มขนาดตามความ
ต้องการของลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว
จากเครือข่ายการผลิตที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยนำเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดเข้ามาบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในในอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็กใน ประเทศไทย ที่มีนวัตกรรมใหม่ อย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่น ในด้าน คุณภาพและบริการ

พันธกิจ

- พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและบริการ สู่ความเป็นเลิศ
- สร้างความเชื่อมั่นและความสุขในการทำงาน ด้วยใจ จากภายในองค์กรสู่ลูกค้าทุกระดับ
- เป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดเวลา