มีนาคม 20, 2020
เมษายน 16, 2020

การขนส่ง

การขนส่งสินค้าปัจจุบันมีความสำคัญต่องานขาย WMI Group จึงเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า นอกเหนือจากการส่ง เรามีความพร้อมและชำนาญงานขนส่ง ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตามความต้องการและตรงตามเวลานัดหมาย จากบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง ที่ให้บริการทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งทาง WMI Group บริการให้กับลูกค้าแทนคำขอบคุณ ทำให้ลูกค้ามีผลกำไรมากขึ้นจากการลดต้นทุนการขนส่ง