ผลิตภัณฑ์

โรงงานผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 

        การพัฒนางานก่อสร้างถือว่าเป็นหัวใจหลักของ ไวร์เมช ตะแกรงเหล็กไวร์เมช มีความสำคัญลำดับต้นๆในการสร้างความเชื่อมั่น และการลงทุนของประเทศ สิ่งสำคัญของงานก่อสร้างคือวัสดุที่นำมาใช้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามกำหนด ถูกต้องตามหลักมาตรฐานทั่วไป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถือว่ามีความสำคัญส่วนหนึ่งของชุมชนที่นำความเจริญให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของงานถนนคือ คุณภาพของคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตต้องมีคุณสมบัติตรงตามกำหนด การใช้งานที่ถูกกำหนดมา โดยวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนเหล็กเส้นคือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต หรือที่เรียกว่า ” ไวร์เมช ” ถือเป็นวัสดุที่รับแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กเส้นถึง 2 เท่า ทำให้ได้รับความนิยมในงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและตลอดมา จนพัฒนาต่อยอดการใช้งานสำหรับงานชนิดอื่นๆ เช่นงานหล่อผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

WMIเป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง (Cold Drawn Steel) นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยระบบความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Ressistance Welding) โดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา มีการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต ทำให้คุณภาพของไวร์เมชเป็นไปตาม      ข้อกำหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 737-2531 ซึ่งมีคุณสมบัติของเหล็กดังนี้

1.แรงดึงประลัย (Tensile Strength) 6,230 Ksc / cm2

2.กำลังคลาก (Yield Strength) 5,500 Ksc / cm2

 

กรรมวิธีการผลิต WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ผลิตจากเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงด้วยระบบความต้านทานไฟฟ้า (Electrical Resistance Welding) โดยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ทำให้จุดตัดของลวดหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน ทนแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

 

ลักษณะการใช้งาน

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมชสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งงานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ได้แก่ งานถนนคอนกรีตทุกชนิด, ลานจอดรถ, ลานตากข้าว, สนามบิน, พื้นอาคารโรงงานต่างๆ) และงานทำฝ้าแขวน, ปูไมโครไฟเบอร์ ได้อีกด้วย

 

ข้อดีของ WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ประหยัด  WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช รับแรงดึงได้สูงกว่าเหล็กเส้นถึง 2 เท่า ทำให้น้ำหนักเบา สามารถลดขนาดงานโครงสร้าง ลดการสูญเสียจากการตัดต่อเหล็กเส้น ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 30%

สะดวก  WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช สามารถสั่งขนาดตามความต้องการได้ ทั้งความกว้าง ความยาว และระยะห่างช่องตะแกรง สามารถนำไปใช้งานได้ทันที สะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้าย

รวดเร็ว  WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ลดเวลาในการผูกเหล็กลงได้ 90% และช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้ถึง 50% สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามกำหนด

คุณภาพดี  WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช มีระยะห่างระหว่างเส้นและขนาดหน้าตัดสม่ำเสมอไม่บิดงอเสียรูปง่าย จึงมีความแข็งแรง และมีกำลังยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตมากกว่าเหล็กเส้น

 

มาตรฐานอุตสาหกรรม

WMI GROUP  มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลิตไวร์เมชให้มีคุณภาพสูงสุดตามาตรฐานมอก. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อตะแกรงไวร์เมช โดยมีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช
เช่น กระบวนการรีดขนาดลวด กระบวนการตัด C/W, L/W กระบวนการเชื่อมติด (ตะแกรงสำเร็จ)
เพื่อให้ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชคุณภาพ มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.

มอก.747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
มอก.943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

 

ลักษณะลวด มี 2 แบบ คือ

ลวดกลม
ลวดข้ออ้อย