เกี่ยวกับเรา

โรงงานผู้ผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คุณภาพมาตรฐาน มอก. ไวร์เมท สำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต สต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ ราคาถูก ราคาส่งจากโรงงาน

 

WMIMesh LOGO


WMI GROUP เน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ให้ความสำคัญ
กับคุณภาพของสินค้า และการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้น
การส่งมอบตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพสูง

ประวัติ

WMI GROUP เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช
ที่มีเครือข่ายการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย WMI GROUP
เปิดดำเนินงานที่ หจก.ไวร์เมช อินดัสทรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
เป็นแห่งแรกในปี 2537 และมีการพัฒนาและขยายสาขา
อย่างต่อเนื่องตามลำดับ ดังนี้

- ปี 2537 : หจก. ไวร์เมช อินดัสทรี
(เมื่อปี 2554 ได้แปรสภาพเป็น บริษัท ไวร์เมชอินดัสทรี จำกัด)
- ปี 2539 : บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จำกัด
- ปี 2540 : บริษัท ไวร์เมช ราชสีมา จำกัด
- ปี 2546 : บริษัท ไวร์เมช ขอนแก่น จำกัด
- ปี 2548 : บริษัท ไวร์เมช ชลบุรี จำกัด

นโยบาย

WMI GROUP เน้นความซื่อสัตย์ต่อลุกค้า ให้ความสำคัญกับ
คุณภาพของสินค้าและการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการส่งมอบ
ตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพสูง มีน้ำหนักเหล็กเต็มขนาดตามความ
ต้องการของลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว
จากเครือข่ายการผลิตที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยนำเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดเข้ามาบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในในอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็กใน ประเทศไทย ที่มีนวัตกรรมใหม่ อย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่น ในด้าน คุณภาพและบริการ

พันธกิจ

- พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและบริการ สู่ความเป็นเลิศ
- สร้างความเชื่อมั่นและความสุขในการทำงาน ด้วยใจ จากภายในองค์กรสู่ลูกค้าทุกระดับ
- เป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดเวลา