ตะแกรงเหล็กไวร์เมชชนิดม้วน

wiremesh sheet by WMI group
ตะแกรงเหล็กไวร์เมชชนิดแผง
19 พฤศจิกายน 2019

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชชนิดม้วน

 

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช เป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง (Cold Drawn Steel)

นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา

ขนาดสั่งผลิต ความกว้าง 2 – 4 เมตร ความยาว 10 – 50 เมตร

ขนาดสั่งผลิตมาตรฐาน กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร และ 50 เมตร

 

รายการสินค้า

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช เป็นตะแกรงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รายการสินค้าจะระบุขนาดของเส้นลวดและระยะห่างของเส้นลวด สามารถสั่งผลิตได้ ตามรายละเอียดดังนี้ ขนาดลวด (Diameter) : 2.80 - 6.00 mm. ระยะห่าง (Spacing) : 10 - 30 cm. (ระยะห่างของเส้นลวดยืน เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 cm.)
ระยะห่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ตะแกรง 4.00 mm. @ 20 cm.
ระยะห่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ตะแกรง 4.00 mm. @ 10 x 30 cm.

ตารางราคาสินค้า

สินค้าขายดี

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.00 x 25 เมตร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.00 x 50 เมตร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.50 x 50 เมตร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 3.00 x 50 เมตร

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช 6.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.00 x 25 เมตร