24 มีนาคม 2020
16 เมษายน 2020

 

มาตรฐานอุตสาหกรรม

โรงงานผู้ผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คุณภาพมาตรฐาน มอก. ไวร์เมท วายเมท สำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต วายเมด สต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ วายเมช ราคาถูก ราคาส่งจากโรงงาน

 

WMI GROUP มีความมุ่งมั่นตั้งใจผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
โดยมีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต
เช่น กระบวนการรีดขนาดลวด กระบวนการตัด C/W, L/W กระบวนการเชื่อมติด (ตะแกรงสำเร็จ)
เพื่อให้ได้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชคุณภาพ มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) รับรอง

 

มอก.747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
มอก.943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต