8 สิงหาคม 2020
11 สิงหาคม 2020

นิปปอน สตีล (Nippon Steel) คาดผลผลิตเหล็กดิบ (Crude Steel) ลดลง

Update : 6 สิงหาคม 2563

 

 

นิปปอน สตีล ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กใหญ่เป็นอันดับที่ 3 (โดยปริมาณ) คาดว่า ปริมาณผลผลิตเหล็กดิบจะลดลงหนึ่งในห้า โดยอยู่ที่ประมาณ 36.3 ล้านตัน (ตามหลัก
การรวมบริษัทย่อย) ในปีงบประมาณที่จะสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564 นิปปอน สตีล คาดว่า ปริมาณเหล็กดิบของกลุ่มอยู่ที่ 8.7 ล้านตัน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
กันยายน เพิ่มขึ้นจาก 8.3 ล้านตันในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน และคาดการณ์ว่าจะมีถึง 19.3 ล้านตัน ในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ หน่วยงานหลักในญี่ปุ่น
ของนิปปอน สตีล คาดว่าจะผลิตเหล็กดิบประมาณ 31.8 ล้านตัน (ตามหลักการไม่รวมบริษัทย่อย)ในปีงบประมาณนี้ลดลงเกือบร้อยละ 20 จาก 39.54 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมา

“ความต้องการได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ถึงแม้ว่าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดใหญ่”
นิปปอนกล่าว การฟื้นตัวในครึ่งปีหลังจะได้ถูกสนับสนุนโดยอุตสาหกรรมการผลิตนิปปอน สตีล คาดว่า ปริมาณเหล็กดิบ (ตามหลักการไม่รวมบริษัทย่อย) ในครึ่งปีแรกของ
ปีงบประมาณ (เมษายน-กันยายน 2563) จะอยู่ที่ 14.90 ล้านตัน และการผลิตในครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ จะอยู่ที่ 16.9 ล้านตันในครึ่งปีแรกอัตราการเดินเครื่องคาดว่า
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-70 โดยเฉลี่ย และประมาณร้อยละ 80 ในครึ่งหลังของปีงบประมาณ

ในปัจจุบันเตาถลุงเหล็กจำนวน 6 เตา จากทั้งหมด 16 เตา ของนิปปอน สตีล ได้หยุดผลิต ซึ่งนับเป็นร้อยละ 32 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ในปัจจุบันนิปปอน สตีล
มีกำลังการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด ประมาณ 52 ล้านตันต่อปีในช่วงสามเดือนซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน การผลิตเหล็กดิบของนิปปอน สตีล อยู่ที่ 7.2 ล้านตัน ลดลง
ร้อยละ 30 จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา