26 สิงหาคม 2020
2 กันยายน 2020

การผลิตเหล็กดิบ(crudesteel)ลดลง2.5%ในเดือนก.ค.

จากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่า

Update : 27 สิงหาคม 2563

 

 

การผลิตเหล็กดิบ (Crude steel) ใน 64 ประเทศที่รายงานข้อมูลให้สมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) ในเดือนกรกฎาคม ลดลงร้อยละ 2.5 จากปีที่ผ่านมา
โดยอยู่ที่ 152.7 ล้านเมตริกตัน ในเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 สมาคมกล่าวในวันที่ 24 สิงหาคม

ในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป ลดลง ร้อยละ 28 โดยอยู่ที่ 7.2 ล้านตัน และร้อยละ 24.4 โดยอยู่ที่ 9.81 ล้านตัน ตามลำดับ

ในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกา ผลิตเหล็กดิบ ในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 5.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 29.4 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ในขณะผู้ผลิตเหล็กใหญ่ที่สุด
ในยุโรป เยอรมันนีผลิตเหล็กดิบ 2.4 ล้านตัน ในเดือนกรกฎาคม ลดลงร้อยละ 24.7 จากปีที่แล้ว

ประเทศเอเชียต่างๆ มีการผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ในเดือนที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 116 ล้านตัน จีนผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.1 โดยอยู่ที่ 93.4 ล้านตัน ในขณะที่
เวียดนามผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 โดยอยู่ที่ 2.15 ล้านตัน

ประเทศเอเชียอื่นๆ มีการผลิตเหล็กดิบลดลง ในเดือนกรกฎาคม 2563 ญี่ปุ่นผลิตเหล็กดิบ 6.0 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 27.9 จากเดือนกรกฎาคม 2562 ในเดือนกรกฎาคม
2563 การผลิตเกาหลีใต้ อยู่ที่ 5.5 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 8.3 จากเดือนกรกฎาคม 2562

ในเดือนกรกฎาคม การผลิตเหล็กดิบของตุรกี เท่ากับ 3.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากเดือนกรกฎาคม 2562 ประเทศอเมริกาใต้ การผลิตลดลงร้อยละ 6.1 โดยอยู่ที่
3.12 ล้านตัน ส่วนการผลิตใน Commonwealth of Independent States (CIS) ในเดือนกรกฎาคม คาดว่าจะเท่ากับ 8.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.8 จากปีที่ผ่านมาและ
ในเดือนกรกฎาคม ยูเครนผลิตเหล็กดิบ 1.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.9 จากปีที่แล้ว


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing