24 กุมภาพันธ์ 2021
3 มีนาคม 2021

อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานเหล็กในสหรัฐฯรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น77.2

Update : 2 มีนาคม 2564

 

 

อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กขั้นต้น (raw steel) ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งสหรัฐอเมริกา (American Iron and Steel Institute)
รายงานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม

อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กขั้นต้น (raw steel) ได้ปรับขึ้นเป็น 77.2% จาก 77% จากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

การผลิตปรับขึ้น 0.2% อยู่ที่ 1.749 ล้านตัน ในช่วงระหว่างสัปดาห์ (สิ้นสุดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์) ปรับขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่อยู่ที่ 1.745 ล้านตัน

การผลิตในสัปดาห์ที่แล้วลดลง 7% เทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้ว ที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 81.3% และการผลิตรวมอยู่ที่ 1.88 ล้านตัน

จากการปรับข้อมูลการผลิตจนถึงปัจจุบัน (year-to-date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ การผลิตทั้งสิ้นอยู่ที่ 14.357 ล้านตัน ด้วยอัตราการใช้กำลังการผลิต 76.5%.
โดยยอดรวมอยู่ต่ำกว่า 8.4% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่ 15.674 ล้านตัน ซึ่งมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 81.9%

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การผลิตทั้งสิ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 155,000 ตัน ที่ Great Lakes อยู่ที่ 624,000 ตัน ที่มิดเวสต์ (Midwest) อยู่ที่ 181,000 ตัน
ทางใต้อยู่ที่ 715,000 ตัน และทางตะวันตก อยู่ที่ 74,000 ตัน


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing