27 เมษายน 2021
19 พฤษภาคม 2021

มาเลเซียเรียกเก็บภาษี AD เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากอินโดนีเซีย และเวียดนาม

Update : 27 เมษายน 2564

 

 

มาเลเซียได้เรียกเก็บภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาด (antidumping duties : AD) สำหรับการนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น (cold-rolled stainless steel) จากอินโดนีเซีย
และเวียดนาม เป็นเวลา 5 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ตามประกาศของรัฐบาล

ในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมกล่าวว่า "ราคาส่งออกของสินค้าดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าปกติ" และอุตสาหกรรม
ในประเทศได้รับผลกระทบจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเบื้องต้นอัตราภาษีที่เข้ามาแทนชั่วคราวจาก 7.73% เป็น 34.82% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นจากอินโดนีเซียและเวียดนาม
เป็นเวลา 120 วันนับจากวันที่ 26 ธันวาคม 2020โดยอัตราภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดใหม่ที่สรุปแล้วจะหมดอายุในวันที่ 23 เมษายน 2026

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบอยู่ภายใต้ HS code และ ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 7219.3100, 7219.3200, 7219.3300, 7219.3400,
7219.3500, 7220.2010 และ 7220.2090

อย่างไรก็ตาม Ruipu Nickel และ Chrome Alloy ของอินโดนีเซีย ยกเว้นจากการตอบโต้การทุ่มตลาด เนื่องจากกระทรวงกำหนดอัตราการทุ่มตลาดของบริษัท
อยู่ที่ลบ 0.20%


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing