ข่าวสาร65

ข่าวสาร65
24 ธันวาคม 2022
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2022 การนำเข้าเหล็กกล้าไร้สนิมของจีน มีจำนวนทั้งสิ้น 2.7566 ล้านตัน และส่งออกทั้งสิ้น 3.7599 ล้านตัน
ข่าวสาร65
24 ธันวาคม 2022

ข่าวสาร65

อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กของสหรัฐลดลงต่ำกว่า 73.0%: AISI

Update : 29 พฤศจิกายน 2565

อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงถลุงเหล็กดิบของสหรัฐฯ ลดลงในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ 26 พ.ย. โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งอเมริกา (American Iron and Steel Institute : AISI)

อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงถลุงเหล็กดิบของสหรัฐฯ ลดลงในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ 26 พ.ย. โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งอเมริกา (American Iron and Steel Institute : AISI)

       อัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงถลุงเหล็กดิบของสหรัฐฯ ลดลงในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ 26 พ.ย. โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งอเมริกา (American Iron and Steel Institute : AISI) รายงานเมื่อวันที่ 28 พ.ย.

การผลิตเหล็กดิบ (Raw steel) อยู่ที่ 72.8% ลดลงจาก 73.0% ในสัปดาห์ก่อน

การผลิตในระหว่างสัปดาห์มีจำนวนทั้งสิ้น 1.625 ล้านตัน ลดลง 0.2% จากช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ 19 พ.ย. ซึ่งมีการผลิตอยู่ที่ 1.628 ล้านตัน

การผลิตลดลง 11.1% จากสัปดาห์เดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 82.8% และมีการผลิตรวมอยู่ที่ 1.828 ล้านตัน

การผลิตประจำปีสะสมจนถึงวันที่ 26 พ.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 81.245 ล้านตัน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 78.5% นั่นคือลดลง 5.2% จาก 85.705 ล้านตัน

ที่ผลิตในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีการใช้เมื่ออัตราการผลิตอยู่ที่ 81.3%

          หากแบ่งย่อยตามพื้นที่ของ AISI ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการผลิตทั้งหมด 143,000 ตัน ในภูมิภาคเกรตเลกส์ (Great Lakes region) มีการผลิต 533,000 ตัน ใน Midwest มีการผลิต 187,000 ตัน ในเขตทางตอนใต้มีการผลิต 690,000 และในภูมิภาคตะวันตก มีการผลิต 72,000 ตัน