ตะแกรงไวร์เมชชนิดม้วน

wiremesh sheet by WMI group
ตะแกรงเหล็กไวร์เมชชนิดแผง
19 พฤศจิกายน 2019

ตะแกรงไวร์เมชชนิดม้วน

ตะแกรงไวร์เมช หรือ ตะแกรงเหล็กเส้น

ไวร์เมชหรือตะแกรงเหล็กเส้นสำเร็จรูปเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากลวดเหล็กเส้นรีดเย็นคุณภาพสูง (Cold Drawn Steel)

นำเหล็กเส้นมาเชื่อมเป็นตะแกรงเหล็กไวร์เมชรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา

ขนาดสั่งผลิต ความกว้าง 2 - 4 เมตร ความยาว 10 - 50 เมตร

ขนาดสั่งผลิตมาตรฐาน กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร และ 50 เมตร

รายการสินค้าไวร์เมชของ WMI ตะแกรงไวร์เมช เป็นไวร์เมชรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รายการสินค้าจะระบุขนาดของเหล็กเส้นและระยะห่างของเส้นลวด สามารถสั่งผลิตได้ ตามรายละเอียดดังนี้ ขนาดลวด (Diameter) : 2.80 - 6.00 mm. ระยะห่าง (Spacing) : 10 - 30 cm. (ระยะห่างของเส้นลวดยืน เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 cm.)

ตารางขนาดตะแกรงเหล็กเส้นของไวร์เมช WMI ราคาสินค้า
ตารางราคา ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต แบรนด์ WMIMesh
ระยะห่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ตะแกรง ไวร์เมช 4.00 mm. @ 20 cm.
ระยะห่างสี่เหลี่ยมจตุรัส ตะแกรง ไวร์เมช 4.00 mm. @ 10 x 30 cm.

สินค้าไวร์เมชขายดี

ไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.00 x 25 เมตร

ไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.00 x 50 เมตร

ไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.50 x 50 เมตร

ไวร์เมช 4.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 3.00 x 50 เมตร

ไวร์เมช 6.00 mm. ระยะห่าง 20 cm. ขนาด 2.00 x 25 เมตร