อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

รถเทเลอร์ ขน ไวร์เมช วายเมท (Wiremesh) แบรนด์ WMIMesh
งานถนน งานทางหลวง กรมทาง
19 พฤศจิกายน 2019
ไวร์เมชเสริมคอนกรีต (wiremesh) แบรนด์ WMImesh บริการจัดส่งทั่วประเทศ
งานหมู่บ้าน และโรงงาน Precast
19 พฤศจิกายน 2019

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

โรงงานผู้ผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คุณภาพมาตรฐาน มอก. ไวร์เมท วายเมท สำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต วายเมด สต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ วายเมช ราคาถูก ราคาส่งจากโรงงาน