งานหมู่บ้าน และโรงงาน Precast

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2019
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น
23 มกราคม 2020

งานหมู่บ้าน และโรงงาน Precast

โรงงานผู้ผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คุณภาพมาตรฐาน มอก. ไวร์เมท วายเมท สำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต วายเมด สต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ วายเมช ราคาถูก ราคาส่งจากโรงงาน