ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

งานหมู่บ้าน และโรงงาน Precast
19 พฤศจิกายน 2019
9 มีนาคม 2020

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น

โรงงานผู้ผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คุณภาพมาตฐาน มอก. ไวร์เมท วายเมท สำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต วายเมด สต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ วายเมช ราคาถูก ราคาส่งจากโรงงาน