ตะแกรงเหล็กไวร์เมชชนิดแผง

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชม้วน
ตะแกรงไวร์เมชชนิดม้วน
5 มกราคม 2019
รถเทเลอร์ ขน ไวร์เมช วายเมท (Wiremesh) แบรนด์ WMIMesh
อื่นๆ
19 พฤศจิกายน 2019

ตะแกรงเหล็กไวร์เมชชนิดแผง

 

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช เป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปเสริมแรงคอนกรีตที่ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง (Cold Drawn Steel)

นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้แทนการผูกเหล็กธรรมดา

ขนาดสั่งผลิต ความกว้าง 2 – 3 เมตร ความยาว 5 – 10 เมตร

ขนาดสั่งผลิตมาตรฐาน กว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร

รายการสินค้า

WMI ตะแกรงเหล็กไวร์เมช เป็นตะแกรงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า รายการสินค้าจะระบุขนาดของเส้นลวดและระยะห่างของเส้นลวด สามารถสั่งผลิตได้ ตามรายละเอียดดังนี้ ขนาดลวด (Diameter) : 2.80 – 6.00 mm. ระยะห่าง (Spacing) : 10 – 30 cm. (ระยะห่างของเส้นลวดยืน เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 cm.)

 

ระยะห่างสี่เหลี่ยมจตุรัส

ตะแกรง 4.00 mm. @ 20 cm.

ระยะห่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตะแกรง 4.00 mm. @ 10 x 30 cm.

การสั่งซื้อและสั่งผลิต

เพื่อให้ได้สินค้าที่มีขนาดถูกต้องตามคามต้องการใช้งาน ต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ตามตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างลวด

Φ 4.60 x 4.00 mm. @ 15 x 30 cm. Size 2 x 5 m.