20 มีนาคม 2020
16 เมษายน 2020

การขนส่ง

การขนส่งสินค้าปัจจุบันมีความสำคัญต่องานขาย WMI Group จึงเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า นอกเหนือจากการส่ง เรามีความพร้อมและชำนาญงานขนส่ง ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตามความต้องการและตรงตามเวลานัดหมาย จากบุคลากรที่มีประสบการณ์สูง ที่ให้บริการทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งทาง WMI Group บริการให้กับลูกค้าแทนคำขอบคุณ ทำให้ลูกค้ามีผลกำไรมากขึ้นจากการลดต้นทุนการขนส่ง

โรงงานผู้ผลิต ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คุณภาพมาตรฐาน มอก. ไวร์เมท วายเมท สำเร็จรูปสำหรับงานคอนกรีต วายเมด สต็อกพร้อมส่งทั่วประเทศ วายเมช ราคาถูก ราคาส่งจากโรงงาน