13 สิงหาคม 2020
17 สิงหาคม 2020

การนำเข้าเศษเหล็กของเวียดนามในเดือนก.ค.เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากเดือนก่อน

Update : 17 สิงหาคม 2563

 

 

เวียดนามนำเข้าเศษเหล็ก 522,112 ตัน ในเดือนกรกฎาคม นับเป็นร้อยละ 16 มากกว่าเดือนมิถุนายน และ ร้อยละ 7.2 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากข้อมูล
เบื้องต้นของศุลกากร ประกาศในวันที่ 13 สิงหาคม

การนำเข้าเศษเหล็กจากญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 จากเดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ 258,324 ตัน ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 91,523 ตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 83 และปริมาณการนำเข้าจากฮ่องกงอยู่ที่ 36,410 ตัน ลดลงร้อยละ 14

ยังคงไม่มีปริมาณการนำเข้าจากสิงคโปร์เป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากผู้ส่งออกหลักหลายรายที่นั่นยังคงเผชิญกับปัญหาการเก็บรวบรวมเศษเหล็ก การเติบโตของ กำลังการผลิตเหล็กดิบที่ต่อเนื่องของเวียดนาม ได้สนับสนุนความต้องการวัตถุดิบ เช่น เศษเหล็ก

การนำเข้าเศษเหล็กจากสหรัฐฯของเวียดนาม นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 425,986 ตัน มีมากกว่าปริมาณการนำเข้าของเกาหลีใต้ โดยเกาหลีใต้นำเข้าเศษเหล็ก
จากสหรัฐฯ อยู่ที่ 357,374 ตัน จากข้อมูลศุลกากร

ในขณะเดียวกัน นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ปริมาณการนำเข้าจากญี่ปุ่นของเวียดนาม เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยอยู่ที่ 1.78 ล้านตัน
ซึ่งน้อยกว่าการนำเข้าของเกาหลีใต้จากประเทศญี่ปุ่น เพียงร้อยละ 2.8 โดยอยู่ที่ 1.83 ล้านตัน

เวียดนามน่าจะยังคงมีการขยายกำลังการผลิตออกไปอีก โดย หว๋าฟัต (Hoa Phat) มีแผนที่จะเริ่มการผลิตเตาถลุงอีก 2 เตา ภายในปี 2563 ซึ่งจะทำให้ความต้องการ เศษเหล็กเพิ่มมากขึ้นไปอีก

ในขณะเดียวกัน ความต้องการเหล็กในประเทศที่ยังคงเบาบาง ในระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โรงงานเหล็กเวียดนามได้คว้าโอกาสในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป โดยเฉพาะส่งออกไปยังจีน
การส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในเดือนกรกฎาคม เติบโต ร้อยละ 0.4 จากเดือนมิถุนายน โดยอยู่ที่ 885,366 ตัน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยอยู่ที่
4.79 ล้านตัน -- Samuel Chin, Clement Choo

แหล่งที่มา : Steel Business Briefing