18 กันยายน 2020
19 กันยายน 2020

ราคาบ้านที่สูงขึ้นในจีน ยอดขายรถขุดที่มากขึ้น

บ่งชี้ถึงการสนับสนุนเหล็กเส้น(Rebar)

Update : 17 กันยายน 2563

 

 

ราคาบ้านยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมืองส่วนใหญ่ของจีน ทั้ง ๆที่รัฐบาลท้องถิ่นพยายามที่จะลดความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ยอดขายรถขุด
ที่เพิ่มมากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงการสนับสนุนเหล็กก่อสร้างอย่างแข็งแกร่งในเดือนต่อๆไป

ในเดือนสิงหาคม ราคาบ้านเพิ่มขึ้นใน 59 เมืองจาก 70 เมืองของจีน ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติติดตามอยู่ โดยเปรียบเทียบราคากับเดือนที่ผ่านมา ราคาบ้านลดลง
ใน 9 เมือง และราคาไม่เปลี่ยนแปลงใน 2 เมือง

อัตราการเติบโตของราคาบ้านใหม่ เฉลี่ยที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.6 จากเดือนก่อน ในทั่วทุกเมือง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เมืองในจีน 10 เมือง ได้ประกาศมาตรการใหม่
ที่จะทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความมั่นคง เพื่อที่จะป้องกันการซื้อเพื่อเก็บกำไร

ถึงแม้ว่า การก่อสร้าง (คิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของการบริโภคเหล็ก) คาดว่าจะลดลงในไตรมาสที่สี่ ยอดขายรถขุดที่แข็งแกร่งชี้ให้เห็นถึงงานที่รออยู่ในปริมาณ
ที่น่าพอใจ

ในเดือนสิงหาคม ยอดขายรถขุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.3 จากปีก่อน โดยอยู่ที่ 20,939 คัน ยอดขายในประเทศอยู่ที่ 18,076 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.3 จากปีก่อน ในขณะที่
ยอดส่งออกอยู่ที่ 2,863 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.7 จากข้อมูลของสมาคมเครื่องจักรกลก่อสร้างจีน (China Construction Machinery Association)

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ยอดขายรวม 210,474 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 ซึ่งยอดขายในประเทศเท่ากับ 190,222 เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

ความต้องการเหล็กก่อสร้างที่เข้มแข็งน่าจะชดเชยในส่วนปริมาณเหล็กเส้นคงคลังที่กำลังเพิ่มสูงได้ ซึ่งตอนนี้ในช่วงต้นเดือนกันยายน เท่ากับ 6.6 ล้านตัน ใน 20 เมือง
ที่สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีนติดตามอยู่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 จากปลายเดือนสิงหาคม

ด้วยเหตุนี้ มีแรงกดดันราคาเหล็กเส้นในประเทศ ซึ่งอ่อนตัวจาก 3,810 หยวนต่อตัน (561.4 ดอลล่าร์ต่อตัน) ในช่วงต้นเดือนกันยายน โดยอยู่ที่ 3,770 หยวนต่อตัน
(555.5 ดอลล่าร์ต่อตัน) ในวันที่ 14 กันยายน จากข้อมูลของ S&P Global Platts

ในวันที่ 14 กันยายน มาร์จิ้นเหล็กเส้นในประเทศ อยู่ที่ 24.55 ดอลล่าร์ต่อตัน โดยในเดือนสิงหาคม หลังจากเฉลี่ยแล้ว อยู่ที่ 48.91 ดอลล่าร์ต่อตัน จากข้อมูลของ
S&P Global Platts


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing