2 ตุลาคม 2020
7 ตุลาคม 2020

ส่งออกเหล็กญี่ปุ่นส.ค.ลด14%จากปีก่อนแต่เพิ่มขึ้น4%จากก.ค.

Update : 02 ตุลาคม 2563

 

 

การส่งออกเหล็กญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม ลดลงร้อยละ 14.4 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 จากเดือนกรกฎาคม ปริมาณอยู่ที่ 2.59 ล้านตัน จากข้อมูล ของ Japan Iron & Steel Federation ที่ประกาศวันที่ 30 กันยายน

การส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากการสูญเสียความต้องการในสภาวะการระบาดใหญ่ ในขณะที่การส่งออกรายเดือนยังเพิ่มขึ้น จากการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น
ผู้ผลิตรถยนต์กำลังฟื้นยอดขายให้กลับมาสู่ระดับก่อนการระบาด

ตัวอย่างเช่น โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป กล่าวเมื่อวันที่ 29 กันยายน ว่า ยอดขายทั่วโลกฟื้นตัวไปที่ร้อยละ 90 ของระดับก่อนโควิด-19 ถึงแม้ว่า จะต่ำกว่าเดือนสิงหาคม 2562
ถึงร้อยละ 10.6 ก็ตาม โดยอยู่ที่ 720,765 คัน การผลิตรถยนต์เดือนสิงหาคมของโตโยต้าอยู่ที่ 722,934 คัน ลดลงร้อยละ 10.6 จากปีที่แล้ว

เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot-Rolled Coul: HRC) ที่ส่งออกในเดือนสิงหาคม รวมทั้งสิ้น 998,562 ตัน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.2 จากเดือนกรกฎาคม แต่ลดลงร้อยละ 10
จากเดือนสิงหาคม 2562

การส่งออกเหล็กคาร์บอนธรรมดา (ordinary carbon steel) ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากเดือนกรกฎาคม แต่ลดลงร้อยละ 14.5 จากปีที่แล้ว
โดยอยู่ที่ 1.76 ล้านตัน

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กพิเศษ (specialty steel) ในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 388,668 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากเดือนก่อนหน้า แต่ลดลงร้อยละ 35.8 จากปีก่อน

ปลายทางการส่งออกมีเพียงจีนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น จีนรับมอบเหล็ก 637,545 ตัน ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.4 จากปีที่แล้ว และลดลงร้อยละ 1.2 จากเดือนก่อน

เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่สามติดต่อกันที่จีนเป็นผู้นำเข้าเหล็กสุทธิ โดยนำเข้าเหล็กกึ่งสำเร็จรูป 3.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากเดือนกรกฎาคม และเพิ่มขึ้น 11 เท่า
จากปีที่ผ่านมา จากข้อมูลศุลกากร

ด้านผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ญี่ปุ่นส่งออกในปริมาณที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยลดลง 17% จากเดือนกรกฎาคม ที่ 301,547 ตัน ข้อมูลจากศุลกากร

การส่งออกไปยังจีนตกต่ำมากที่สุด โดยลดลง 31% ที่ปริมาณ 78,436 ตัน การส่งออกไปยังไต้หวันและเกาหลี ลดลง 15% และ 7.8% มีปริมาณอยู่ที่ 92,784 ตัน
และ 75,223 ตัน ตามลำดับ

สำหรับ 8 เดือนแรกของปี การส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ปรับเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณ 2.71 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม การส่งออกเหล็กโดยรวมลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมในปีที่ผ่านมา โดยลดลง 1% ที่ปริมาณ 22.15 ล้านตัน ตามข้อมูลที่ปรากฏ


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing