27 ตุลาคม 2020
5 พฤศจิกายน 2020

ราคาเหล็กเส้น(rebar)เอเชียเพิ่มขึ้น

จากราคาเสนอขายที่สูงขึ้นตลาดในประเทศจีนคงที่

Update : 28 ตุลาคม 2563

 

 

ราคาเหล็กเส้น (rebar) เอเชียยังคงอยู่ในขาขึ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม เนื่องจากราคาเสนอขายยังคงสูงขึ้นต่อเนื่อง และราคาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ CFR แตะระดับสูงสุด
ในรอบ 14 เดือน

Platts ประเมินราคาเหล็กเส้น BS500 ขนาด 16-20 มม. ราคาอยู่ที่ 476 ดอลลาร์ต่อตัน FOB จีน ตามน้ำหนักจริง ปรับเพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ จากช่วงก่อนหน้า และราคา
เหล็กเส้น BS4449 เกรด 500 ขนาด 16-32 มม. ราคาอยู่ที่ 472 ดอลลาร์ต่อตัน CFR เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปรับเพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์ต่อตัน จากช่วงเวลาเดียวกัน

ในสิงคโปร์ ราคาเสนอขายของเหล็กเส้นจากตะวันออกกลางของโอมาน (Middle East-Omani) วันที่ 26 ตุลาคม ราคาอยู่ที่ 495 ดอลล่าร์ต่อตัน CFR สิงคโปร์ ตามน้ำหนัก
ทางทฤษฎี สำหรับล็อตส่งมอบเดือนธันวาคม

เหล็กเส้นของตุรกี เสนอขายที่ 480 ดอลลาร์ต่อตัน CFR สิงคโปร์ ตามน้ำหนักทางทฤษฎี สำหรับล็อตมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เพิ่มขึ้น 5 ดอลลาร์ต่อตัน จากวันที่
23 ตุลาคม ผู้ค้าในสิงคโปร์กล่าว และเพิ่มเติมว่า ราคาเสนอขายสำหรับสินค้าจีน ราคาอยู่ที่ 515 ดอลลาร์ต่อตัน CFR สำหรับล็อตธันวาคม-มกราคม

อัตราการดำเนินงานสำหรับโรงงานเหล็กและไซต์ก่อสร้างในจีน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 แหล่งข่าวในประเทศกล่าว อย่างไรก็ตาม สัญญาณการซื้ออยู่ที่ 460-465 ดอลลาร์
ต่อตัน CFR สิงคโปร์ ตามน้ำหนักทางทฤษฎี ข้อมูลจากผู้ซื้อรายหนึ่ง

ในปักกิ่งราคาสปอตเหล็กเส้น HRB400 ขนาด 18-25 มม. ประเมินราคาที่ 3,785 หยวนต่อตัน (567 หยวนต่อตัน) ex-stock ตามน้ำหนักจริง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 13
ในตลาดค้าปลีกเมืองปักกิ่ง ณ วันที่ 26 ตุลาคม ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมา

สัญญาล่วงหน้าที่ซื้อขายมากที่สุด สำหรับเหล็กเส้นล็อตเดือนมกราคม 2564 ในตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Futures Exchange)
ปิดที่ 3,613 หยวนต่อตัน ณ วันทึ่ 26 ตุลาคม ลดลง 3 หยวนต่อตันจากช่วงเดียวกัน

แหล่งที่มา : Steel Business Briefing