28 ตุลาคม 2020
11 พฤศจิกายน 2020

เมืองFangchenggangของจีนตั้งเป้า

เพิ่มกำลังการผลิตเหล็กอีก33%ภายในปี2025

Update : 04 พฤศจิกายน 2563

 

 

เมือง Fangchenggang ของจีน ในมณฑล Guangxi คาดว่ากำลังการผลิตเหล็กโดยรวมจะเพิ่มขึ้น 33.3% หรือ 10 ล้านตัน/ปี ในปี 2025 จากการวิเคราะห์ของ Platts
จากข้อมูลท้องถิ่นของภาครัฐ

การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับเมือง Fangchenggang ทางตะวันตกเฉียงใต้ จะทำให้ผลผลิตรวมเป็น 30 ล้านตันต่อปีภายในปี 2025
แหล่วงข่าวกล่าวว่า เมือง Fangchenggang เป็นเมืองชายฝั่งที่มีพรมแดนติดกับเวียดนาม ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีโรงถลุงเหล็กแห่งเดียวในเมือง แต่ตอนนี้มีโรงงาน 4 แห่ง
ตั้งอยู่ในภูมิภาคนี้ โดยมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 20 ล้านตันต่อปี

แผนการขยายตัวมีความสัมพันธ์กับแผน 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน ที่ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ซึ่งมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยี การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
พร้อมกับการเพิ่มขีดความสามารถของเมือง Fangchenggang ทางมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) ก็ได้มีแผนการพัฒนา 5 ปี เช่นกัน สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง
ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็ก

ซึ่งจะไม่เหมือนกับแผนของเมือง Fangchenggang โดยแผน 5 ปี ของมณฑลกวางตุ้ง จะเน้นเป้าไปที่การยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กมากกว่าการขยายกำลัง
การผลิต การอัพเกรดรวมถึงการพัฒนากำลังการผลิตของเหล็กกล้าไร้สนิมระดับไฮเอนด์ (high-end stainless steel) ในเมือง Foshan และผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าที่มี
ความแข็งแรงสูง (super-strength steel) ที่เมือง Zhanjiang

ท่ามกลางแผนการขยายตัว เมือง Zhanjiang จะมีการเพิ่มผลผลิตในเตาหลอมลำดับ 3 ของ Baosteel ที่โรงงานในเมือง Zhanjiang ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนก.ค.2021

เตาหลอมลำดับที่ 3 จะมีกำลังการผลิตเหล็กพิกไอออน (pig iron) 4.1 ล้านตัน/ปี ในขณะที่การผลิตเหล็กในโรงงานจะมีกำลังการผลิต 4.5 ล้านตันต่อปี

การผลิตเหล็กในมณฑล Guangdong คิดเป็นประมาณ 3.7% หรือประมาณ 45.1 ล้านตัน ของการผลิตเหล็กโดยรวมของจีนในปี 2562

แหล่งที่มา : Steel Business Briefing