24 มีนาคม 2021
21 เมษายน 2021

ราคานำเข้าสินแร่เหล็กของจีนลดลง

ท่ามกลางการจำกัดปริมาณการผลิตเหล็กที่เข้มงวดในถังซาน

Update : 23 มีนาคม 2564

 

 

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาแร่เหล็กนำเข้าลดลง $ 2.51 ราคาไปอยู่ที่ $ 162.83 ข้อมูลจากที่ปรึกษาของ SteelHome

Tangshan เมืองผลิตเหล็กชั้นนำของจีน ได้อัพเดทเกี่ยวกับข้อจำกัดที่แตกต่างของผลผลิตเหล็กสำหรับการลดการปล่อยมลพิษซึ่งจะดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมถึง 31 ธันวาคม 2021 โดยบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ภายใต้แผนต่อต้านมลพิษฉุกเฉิน หรือมีการปล่อยมลพิษ
อย่างผิดกฎหมายจะถูกรวมอยู่ในการดำเนินการ

ผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงงานต่างๆชะลอการจัดหาแร่เหล็กส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายเบาบาง

การจำกัดปริมาณการผลิตเหล็กในปีนี้จะเข้มงวดมากขึ้นและบ่อยขึ้นในประเทศจีน เนื่องจากประเทศนี้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการผลิตเหล็กดิบ มุ่งมั่นที่จะลดปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้สูงสุดภายในปี 2030 และบรรลุสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2060


แหล่งที่มา : steelhome