21 เมษายน 2021
27 เมษายน 2021

ราคาสินค้าเหล็กไทย-เหล็กโลกยังปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

Update : 25 เมษายน 2564

 

 

ราคาสินค้าเหล็กไทย-เหล็กโลกยังปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ระบุเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์

นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลอีกครั้งหลังจากได้เคยให้ข้อมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงทิศทางราคา
สินค้าเหล็กทั่วโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ว่าในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาดโลกปรับตัวขึ้นกว่าเท่าตัว
โดยข้อมูลจาก Metal Bulletin พบว่า แร่เหล็ก และเศษเหล็ก ในเดือนเมษายน 2564 มีราคาอยู่ที่ 162 และ 432 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจาก 83 และ
205 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น 119% และ 110%

ขณะที่ราคาสินค้าเหล็กทรงยาว เช่นเหล็กเส้น และวัตถุดิบอย่างเหล็กแท่งเล็ก หรือบิลเล็ต มีราคาปรับขึ้นเช่นกัน โดยในเดือนเมษายน 2564 มีราคาอยู่ที่ 645 และ
810 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจาก 378 และ 441 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น 71% และ 84%

ส่วนกลุ่มสินค้าเหล็กทรงแบน เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อน และวัตถุดิบอย่างเหล็กแท่งแบน หรือ สแลป ในตลาดโลกปรับขึ้นในอัตราที่สูงกว่า โดยราคาในเดือนเมษายน 2564
อยู่ที่ 795 และ 925 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 360 และ 408 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น 121% และ 127%

ทั้งนี้การปรับราคากลุ่มสินค้าเหล็กที่เพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน และกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีอิทธิพลส่วนหนึ่งจากระดับอุปสงค์ที่ฟื้นตัว
เทียบกับระดับอุปทานที่อาจจะยังไม่สามารถกลับมาผลิตได้เต็มความสามารถในขณะนี้
อย่างไรก็ตามจากการประเมินโดยหน่วยงาน Office of the chief economist ของ Department of Industry, Science, Energy and Resources
ของประเทศออสเตรเลียว่าอาจจะมีปัจจัยที่ช่วยผ่อนคลายสถานการณ์ราคาสินแร่เหล็กในช่วงหลายเดือนข้างหน้า คือ ปริมาณการผลิตสินแร่เหล็กของบราซิล
ที่คาดว่าจะฟื้นตัว โดย Vale ผู้ผลิตแร่รายใหญ่ของบราซิลจะมีระดับการผลิตเพิ่มขึ้นกลับมาสู่ระดับก่อนที่จะเกิดปัญหาเขื่อน Brumadinho จะพังในเดือนมกราคม 2562
ซึ่งทำให้ปริมาณการผลิตสินแร่เหล็กของ Vale หายไปเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลจีนอาจยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจบางรายการอาจจะส่งผลต่อราคาแร่เหล็กให้ปรับตัวลดลง โดยคาดว่าการปรับลดลงของราคาสินแร่
ทยอยปรับลดลง อาจอยู่ที่ราว 70-80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะกลาง แต่จะไม่กลับไปอยู่ในระดับต่ำเหมือนในช่วงปี 59-60 ที่ระดับราว 50-60 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า จากข้อมูลของสถาบันเหล็กฯ พบว่าการผลิตสินค้าเหล็กประเภทต่างๆของไทยปรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเหล็กประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ที่มีการผลิตสินค้าเหล็กปรับเพิ่มขึ้น 9.1% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2563 ตลอดจนการนำเข้าที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมีการนำเข้า
เพิ่มขึ้นถึง 42.2% เทียบกับช่วงเดียวกัน ปี 2563 ดังนั้นคาดว่าปัญหาการขาดแคลนสินค้าเหล็กในประเทศจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมาก
ที่ประเทศไทยยังคงมีผู้ผลิตสินค้าเหล็กในประเทศ

อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากมาตรการต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนการใช้สินค้าเหล็กในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ซึ่งเป็นมาตรการที่นอกจากจะช่วยอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศแล้วยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนเงินภายในประเทศ และช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจ
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

นายนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาวะราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา
และปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากช่วงตรุษจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีอิทธิพลมาจากข่าวนโยบายของรัฐบาลจีนในการตัดลดปริมาณการผลิต
ในบางมณฑลที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึง การชะลอการรับคำสั่งซื้อสำหรับการส่งออกเหล็กผู้ผลิตเหล็กในประเทศจีน เนื่องจากปรากฏข่าว
ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2564 ว่ารัฐบาลจีนมีแผนการปรับลดอัตราการชดเชยภาษีสำหรับการส่งออก (Export VAT rebate) ในสินค้าเหล็ก
แต่ไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของมาตรการและกรอบเวลาของนโยบาย ส่งผลต่อการกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ซื้อต้องจ่ายค่าสินค้าเพิ่ม หากรัฐบาล
ประกาศปรับลด Export VAT rebate ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะราคาสินค้าเหล็กของจีน และส่งผลต่อราคาสินค้าเหล็กทั่วโลกด้วย

“แม้สถานการณ์ราคาสินค้าเหล็กทั่วโลกจะปรับเพิ่มสูงขึ้น หลายประเทศทั่วโลกเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย
และเวียดนามก็ยังคงพยายามป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมอย่างการทุ่มตลาด ซึ่งมีการประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหลายรายการในช่วง
ปลายปี 2563 อีกทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนการใช้สินค้าเหล็กในประเทศดังเช่นที่สหรัฐอเมริกาพยายามส่งเสริมนโยบาย Buy America เป็นต้น”


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ