18 กันยายน 2020
18 กันยายน 2020

ปริมาณการผลิตเหล็กเวียดนามในเดือนสิงหาคมรวมทั้งยอดขายในประเทศ

และการส่งออกขึ้นมาถึงระดับสูงสุดในปี2562:VSA

Update : 16 กันยายน 2563

 

 

จากข้อมูลของสมาคมเหล็กเวียดนาม การผลิตเหล็กเวียดนามในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 2.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 จากเดือนกรกฎาคม และร้อยละ 12.6 จากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา

ยอดขายในตลาดเหล็กเวียดนามในเดือนสิงหาคม ปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ 2.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากเดือนกรกฎาคม และร้อยละ 13.9 จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

การส่งออกเหล็กในเดือนสิงหาคม เท่ากับ 462,138 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.81 จากเดือนกรกฎาคม และร้อยละ 29.9 จากเดือนเดียวกันของปีก่อน ในช่วงเดือนสิงหาคม
ทั้งการผลิต ยอดขายในประเทศ และการส่งออก อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่สุดในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ยังคงดูอ่อนแอกว่าจากปีที่ผ่านมา โดยปริมาณการผลิตต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยอยู่ที่ 16.0 ล้านตัน
ยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 6.9 โดยอยู่ที่ 14.44 ล้านตัน และยอดการส่งออกลดลงร้อยละ 13.8 โดยอยู่ที่ 2.74 ล้านตัน

ในส่วนของเหล็กดิบ (crude steel) ผู้ผลิตเหล็กในประเทศยังคงระมัดระวังอยู่ เนื่องจากตลาดยังคงผันผวน จากความเป็นไปได้ว่า จีนอาจจะชะลอการบริโภคเหล็ก
กึ่งสำเร็จรูปนำเข้า


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing