24 กุมภาพันธ์ 2021
24 กุมภาพันธ์ 2021

“มิลล์คอน สตีล” ขึ้นทะเบียน Made in Thailand ลุยงานก่อสร้างภาครัฐ

Update : 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

 


มิลล์คอน สตีล พร้อมส่งเหล็กเข้าโครงการก่อสร้างภาครัฐ หลังสภาอุตสาหกรรมฯขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand (MiT) ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
คาดโครงการภาครัฐมีการบริโภคเหล็กไม่ต่ำกว่า 3.8 ล้านตัน


นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษัทฯ
ได้รับเอกสารขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand หรือ MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับอานิสงส์
จากโครงการก่อสร้างของภาครัฐมากขึ้น เนื่องจากรัฐกำหนดให้โครงการก่อสร้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า
หรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง MiT ก่อน

ในปีนี้บริษัทฯ มีความพร้อมในการส่งเหล็กเข้าโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพราะนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทฯ
ก็ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือว่ามีความได้เปรียบคู่แข่งขัน โดยคาดการณ์ว่าปีนี้โครงการก่อสร้างของภาครัฐจะมีการบริโภคเหล็ก
ไม่ต่ำกว่า 3.8 ล้านตัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand หรือ MiT จะต้องมีฐานการผลิตในประเทศ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดโดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ สำหรับงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็ก
หรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ