24 กุมภาพันธ์ 2021
3 มีนาคม 2021

ผลผลิตเหล็กดิบ(crudesteel)รวมของจีนเพิ่มขึ้น7.5%

ในช่วง1-10กุมภาพันธ์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

Update : 24 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

ผลผลิตเหล็กดิบรวมของจีนเฉลี่ย 2.81 ล้านตันต่อวัน ในช่วงวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ การผลิตเพิ่มขึ้น 7.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.73%
เทียบจากช่วงวันที่ 20-31 มกราคม อ้างอิงข้อมูลตามการอัปเดต 10 วันล่าสุด จาก China Iron and Steel Association หรือ CISA

ในช่วงวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ เหล็กดิบที่ผลิตโดยสมาชิก CISA เฉลี่ยอยู่ที่ 2.15 ล้านตัน/วัน เพิ่มขึ้น 11.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.02%
จากช่วงวันที่ 20-31 มกราคม

จากข้อมูล CISA ล่าสุด แสดงให้เห็นว่าสินค้าคงเหลือในตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กที่สำคัญ 5 ผลิตภัณฑ์ ใน 20 เมือง อยู่ที่ 11.34 ล้านตัน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์
เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับปลายเดือนมกราคม

ข้อมูลจาก CSIA แสดงให้เห็นว่าทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น โดยที่เหล็กเส้นเพิ่มขึ้นมากที่สุดแตะ 5.59 ล้านตัน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 22.6%
เมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนมกราคม


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing