21 พฤษภาคม 2021
21 พฤษภาคม 2021

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2564

Update : 20 พฤษภาคม 2564

 

 

อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นจากรถบรรทุกปิคอัพ เครื่องยนต์ดีเซล และรถยนต์นั่ง
ขนาดเล็กเป็นหลัก เนื่องจากฐานต่ำในปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศ อุตสาหกรรม
การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากเหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กเคลือบสังกะสี เหล็กลวด
เหล็กรูปพรรณรีดร้อน และเหล็กเส้นกลม เป็นหลัก เนื่องจากฐานต่ำในปีก่อนจากความต้องการที่ลดลงและการชะลอคำสั่งซื้อหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้น
ในขณะที่ปีนี้ได้รับอานิสงส์จากปริมาณเหล็กในตลาดโลกลดลง ทำให้ราคาเหล็กโลกปรับตัวสูงจึงมีการเร่งผลิตเพื่อขายทำกำไรในช่วงที่ยังมีภาวะขาดแคลนสินค้า

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 26.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก มีการปิดหีบช้ากว่าปีก่อน รวมทั้งผลผลิตอ้อยสดปีนี้
มีคุณภาพสามารถหีบสกัดเป็นน้ำตาลได้สูงกว่า ทำให้ผลิตน้ำตาลได้มากขึ้น

สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมการผลิต
เภสัชภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปิโตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากน้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
และน้ำมันก๊าด เป็นหลัก เนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงบางหน่วยกลั่นของโรงกลั่นน้ำมัน รวมทั้งความต้องการใช้น้ำมันเครื่องบินยังอยู่ในระดับต่ำจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศและชิ้นส่วน ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ความต้องการซื้อในประเทศที่ลดลง
จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 และคำสั่งซื้อจากคู่ค้าหลักที่ลดลง เช่น สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และอินโดนีเซีย ส่งผลให้การผลิตลดลง

อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 9.3เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากยาน้ำ ยาแคปซูล และยาครีม เป็นหลัก เนื่องจากลูกค้าชะลอ
คำสั่งซื้อลง เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซา และร้านขายยาหลายแห่งต้องปิดชั่วคราว โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มีลูกค้า
แหล่งที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม